VERGİ İNDİRİMİ NASIL ALINIR?

Vergi indirim belgesi almak için işyerinden alınacak hizmet belgesiyle defterdarlıklara veya gelir idaresinin illerdeki temsilcilerine müracaat edilir. Elinizde yetkili hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporu varsa bu rapor da eklenir. Rapor yoksa defterdarlık sizi yetkili hastanelerden birine sevk eder. İlgili yönetmeliğe göre hastane yüzde 40 rapor vermişse Defterdarlık size vergi indirim belgesini vermelidir. Ancak, Maliye yasadışı şekilde Defterdarlık raporunuzu Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu’na gönderir. Merkez Sağlık Kurulu da genelde bütün raporların oranlarını düşürür ve düşürme durumuna göre yüzde 40 ve daha fazla ise vergi indirim belgesi verilir, değilse reddedilir.

Vergi İndirimi e-devlet Başvuru İçin Tıklayınız


2023 Engellilik İndirimleri Ne Kadar

Birinci derece engelliler için 4.400 TL, İkinci derece engelliler için 2.600 TL, Üçüncü derece engelliler için 1.100 TL.

Basit usulde vergilendirilen engellilerden hangi meslek dalları gelir vergisi indiriminden faydalanmaktadır?

Basit usulde vergilendirilenlerden; tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin imalat, tamirat ve küçük sanat işleri ile uğraşan, (ilk madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren) terzi, tamirci, marangoz gibi engelliler yararlanmaktadır.

Kamu sektöründe ve özel sektörde çalışan engellilerin gelir vergisi indiriminden yararlanabilmeleri için yapacakları işlemler nelerdir?

Gelir vergisi indiriminden yararlanmak isteyen engelli hizmet erbabı, nüfus kağıdının örneği ve çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge ile birlikte, illerde Defterdarlık Genel Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Mal Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuracaktır.